изкоп за водоем изкоп за водоем
изкоп на преливник за язовир разпръскване на оборски тор чрез взрив
подводно взривяване защита на взривно поле
изкоп за преливник на язовир- 1 изкоп за преливник на язовир - 2
силози - 1 силози - 2
силози - 3 силози - 4
комин - 1 комин - 2
бетонова кула - ДК - 3 София - 1 бетонова кула - ДК - 3 София - 2
бетонова кула - ДК - 3 София - 3 взривно разрушаване на стоманобетонов
фундамент в градски условия
"разбухване" на изкоп за тръбопровод готов изкоп за тръбопровод
 
"гладко" взривяване  
разрушаване на Техникум по полиграфия -1 разрушаване на Техникум по полиграфия -2
разрушаване на Техникум по полиграфия -3 разрушаване на Техникум по полиграфия -4