"Взривстройпроект" е една от първите частни фирми в България, извършващи проектиране и изпълнение на специални взривни работи на територията на цялата страна.

Основана е през 1991 година от инж. Георги Иванчев и инж. Иван Бояджиев (инж. Бояджиев е един от доаените на взривното дело в България) и се ръководи от инж. Иванчев.

 

Фирмата извършва следните дейности:
1. Проектиране и изпълнение на отговорни взривни работи при реконструкция, модернизация и ново строителство (промишлено, гражданско, селскостопанско, енергийно и др.)
2. Проектиране и изпълнение на взривни работи в условията на промишлени, строителни площадки и населени места.
В СКАЛИ: кариери, водоеми, канали, изкоп за основи на сгради и съоръжения, вертикална планировка и др.
В БЕТОН, СТОМАНОБЕТОН И ЗИДАРИЯ: взривно събаряне на сгради, цехови халета, фабрични комини, съоръжения и други конструкции. Раздробяване на фундаменти, стени, съоръжения.
БЕЗВЗРИВНО разрушаване на бетони и скали посредством специални набъбващи разтвори.
3. Уплътняване на льосови почви по взривен способ преди изграждането на сгради и съоръжения върху тях.
4. Проектиране и извършване на пиротехника и фойерверки по празници и тържествени случаи.
5. Взривни работи в геологията, хидрогеологията и инженерната геология.
6. Разчистване и извозване на строителните отпадъци, рекултивация на терените. Изкопни работи.

 

В своята близо двадесет годишна дейност фирмата е работила на повече от 100 отговорни обекта, като някои от тях са:
Взривно изкопаване на водопровод Оборище - Панагюрище
Промишлено взривяване на кариери
Взривяване и разчистване на производствените халета на завод Данон - Сердика при неговото модернизиране
Взривно разрушаване на сгради и съоръжения в ТЕЦ Марица Изток - Гълъбово
Взривно и механизирано разрушаване на ДАП Първомай, извозване на строителни отпадъци и изкоп 50 000 куб. м. за нуждите на френски възложител.
Взривно разрушаване на шлицови стени на Метростанция №4, в непосредствена близост до Институт за източни езици и култура.
Взривно разрушаване на парова централа със стоманобетонов комин в двора на завод Балканкар - Средец
Взривно разрушаване и разчистване на строителни отпадъци от Техникум по полиграфия - възложител БНБ
Подизпълнител при взривно разрушаване на огнева площадка, товарни бункери, товарна гара, ремонтно-механичен цех, компресорно, командна зала, 6 броя стоманобетонови силози - диаметър 26 м, височина 42 м при модернизацията на циментов завод в Златна Панега
Взривно разрушаване на силоз №11 в циментов завод Батановци - Перник
Взривно разрушаване на 6 етажна производствено-административна сграда на Спортпром АД в близост до японското посолство